Gaisce – The President's Award is een zelfontwikkelingsprogramma voor jongeren 14-25 jaar, waarvan is bewezen dat het het vertrouwen en het welzijn verbetert door deelname aan persoonlijke, fysieke en gemeenschapsuitdagingen.

It is een directe uitdaging van de president van Ierland, Michael D. Higgins, aan alle jonge mensen om groot te dromen en hun potentieel te realiseren.

Gaisce Awards zijn niet-competitief en zelfsturend: deelnemers kiezen hun eigen activiteiten, doelen en projecten met de steun van hun President's Award Leader (of PAL). Er zijn meer dan 1,000 President's Award Leaders die werken of vrijwilligerswerk doen in verschillende organisaties in heel Ierland, waar ze Gaisce-deelnemers ondersteunen en begeleiden.

Gaisce werd opgericht in 1985 – het VN Internationaal Jaar van de Jeugd – als de nationale jeugdprijs en de hoogste erkenning van Ierland voor de prestatie en vrijwillige bijdrage van een jongere. Tot op heden meer dan een kwart miljoen jongeren hebben hun Gaisce Award behaald. En nog meer …

Tegenwoordig registreren meer dan 20,000 jongeren onder de 26 zich jaarlijks om hun eigen Gaisce Award-reis voort te zetten.

“Gaisce wordt gedreven door een engagement voor een betere samenleving, door het enthousiasme, het vermogen en de veerkracht van jonge mensen. Via het Gaisce-programma worden jongeren aangemoedigd en begeleid, zodat hun aangeboren talenten en capaciteiten, evenals hun gevoel voor burgerschap en sociale autonomie, tot hun volle potentieel kunnen worden gerealiseerd” – Voorzitter Michael D. Higgins, 2021

U vindt Gaisce President's Award Leaders in:

 • Middelbare scholen
 • Instellingen op het derde niveau
 • Tweedekans en begeleid onderwijs
 • In de gemeenschap en de vrijwilligerssector
 • gehandicaptenorganisaties
 • Sportorganisaties
 • Jeugdrecht, gevangenisdienst en reclassering
 • Jeugddiensten
 • geüniformeerde organisaties
 • Organisaties die werken met jonge vluchtelingen en asielzoekers
 • En nog veel meer

Door Gaisce – The President's Award uit te reiken, wordt een organisatie een Gaisce Award Partner, of GAP. Er zijn momenteel meer dan 800 actieve GAP's in Ierland. Als u meer wilt weten over hoe uw organisatie Gaisce kan leveren, klik dan op hier.

Er zijn drie niveaus van Gaisce Award: brons, zilver en goud.

“Gaisce heeft zoveel bereikt door zo velen in staat te stellen een reis te maken waarin jonge mensen over het hele eiland niet alleen een persoonlijke vastberadenheid hebben getoond, maar ook een toewijding aan het dienen van hun gemeenschappen en hun medeburgers. Ik prijs iedereen die sinds de oprichting aan Gaisce heeft deelgenomen voor hun inspanningen, inspanningen die een breed scala aan activiteiten en innovaties doorkruisen die zowel zichzelf als hun lokale gemeenschappen en de bredere samenleving hebben verrijkt.”

 – President van Ierland, Michael D. Higgins, Beschermheer van Gaisce

Klik hieronder om meer te weten te komen over Gaisce en om uw reis naar zelfontdekking te beginnen:

Gaisce is gericht op en wordt gedreven door de volgende kernwaarden:

Oprichter ecodorp over duurzaamheid

Het verschil maken, verandering bewerkstelligen en jongeren in staat stellen hun eigen weg naar zelfontdekking vorm te geven.

Inclusie en gelijkheid

Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn potentieel te laten groeien door gelijke toegang, participatie en resultaten.

Respect

Mensen gelijk waarderen, diversiteit erkennen en ervoor zorgen dat iedereen met waardigheid wordt behandeld.

Uitmuntendheid

Impact maken door de hoogste normen na te streven, integer en transparant te werk te gaan.

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, The President's Award is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CRO 251020) en met een CHY- en CRA-nummer (respectievelijk 8482 en 20020903) ***
Bestuursdetails  | Privacy Beleid