Gaisce Online (GO) is coming soon!

Gaisce Go

Gaisce Online (GO) is coming soon!

Gaisce – The President’s Award is delighted to be moving to a new-look, improved and updated online system for our President’s Award Leaders (PALs) and Gaisce participants. 

To facilitate the changeover to Gaisce Online (GO), our online portal is currently unavailable. 

Gaisce Online will be launched in early April 2022. Keep an eye on this page for up-to-date information.
Don’t panic! All personal information, participant information, records, previous diary entries and payments will not be impacted during this time.  

If you are an existing PAL or Gaisce participant, you will receive an email when the new-look system is live so you can log in. 

You can contact your Gaisce Development Officer directly who can help with any questions, queries, or concerns you might have. Check out this nationwide map of Ireland and this map of the Dublin area to find the Development officer for you. 

To stay up to date with all things Gaisce, follow us on social media by searching @GaisceAward.  

 

Beidh Gaisce Online (GO) anseo go luath!  

Gaisce – Tá áthas ar Ghradam an Uachtaráin a bheith ag bogadh go córas ar líne a bhfuil cuma nua air, córas feabhsaithe agus nuashonraithe do Cheannairí Ghradam an Uachtaráin (PALanna) agus rannpháirtithe Gaisce. 

Chun an t-athrú go Gaisce Online (GO) a éascú, níl ár dtairseach ar líne ar fáil faoi láthair. 

Seolfar Gaisce Online go luath i mí Aibreáin 2022. Coinnigh súil ar an leathanach seo le haghaidh an scéala is déanaí. 

Ná bí buartha! Ní bheidh tionchar aige seo ar fhaisnéis phearsanta, faisnéis rannpháirtithe, taifid, iontrálacha dialainne roimhe seo ná íocaíochtaí. 

Más PAL nó rannpháirtí Gaisce thú cheana féin, gheobhaidh tú ríomhphost nuair a bheidh an córas cuma nua beo ionas gur féidir leat logáil isteach. 

Is féidir leat dul i dteagmháil go díreach le d’Oifigeach Forbartha Gaisce a bheidh in ann aon cheist atá agat a fhreagairt. Féach an léarscáil náisiúnta d’Éirinn agus an léarscáil seo de cheantar Bhaile Átha Cliath chun an tOifigeach Forbartha ceart a aimsiú.  

Chun an scéala is déanaí a fháil faoi gach rud Gaisce lean sinn ar na meáin shóisialta trí chuardach a dhéanamh ar @GaisceAward. 

Scroll to Top