Creidimid go bhfuil sé de chumas ag an gclár Gaisce saol daoine óga a athrú agus tugann sé deis dóibh a lánacmhainneacht a bhaint amach. Tá buntáistí ollmhóra ag an gclár don tsochaí níos leithne freisin toisc go mbeidh na rannpháirtithe uile bainteach le hobair phobail nó le hobair dheonach ag pointe éigin. Má chreideann tú i ndaoine óga agus má theastaíonn uait tacú le heagraíocht a dhéanann an rud céanna cén fáth nach ndéanfá teagmháil linn ag comms@gaisce.ie.

Eolas faoi Charthanas: Carthanas Cláraithe: CHY 8482

Lucht Tacaíochta Dámhachtana Gaisce

Tá ríméad ar Gaisce aitheantas a thabhairt dá lucht tacaíochta an-luachmhar. Cuireann lucht tacaíochta ar chumas an chláir Gradam Gaisce an oiread daoine óga agus is féidir a bhaint amach ar fud na hÉireann. Tá an leathanach seo á nuashonrú faoi láthair [Meán Fómhair 2021].

AN ROINN LEANAÍ, COMHIONANNAS, MÍCHUMAS, COMHTHÁTHÚ AGUS ÓIGE

Tá Gaisce faoi chomaoin ag an Aire Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Comhtháthú agus an Óige, agus an Roinn Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Comhtháthú agus an Óige agus a foireann thiomnaithe as a dtacaíocht fhadtéarmach agus leanúnach lenár n-iarrachtaí chun an fhorbairt phearsanta a fheabhsú daoine óga chun a n-aistriú ó dhaoine óga go daoine fásta óga a éascú.

© 2022 Gaisce - Gradam an Uachtaráin, Is cuideachta é Gradam an Uachtaráin faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus le huimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) ***
Sonraí Rialachais  | Beartas Príobháideachais