Tionscadal Cónaithe

Gradam Óir amháin

Cuireann an Tionscadal Cónaithe eispéiris uathúla ar fáil a leathnaíonn léaslínte go fírinneach agus a thugann dúshlán a ndearcadh. Tugann an tionscadal eispéireas comhchuspóireach le daoine nach gnáthchompánaigh iad, ag obair i dtreo comhsprioc i dtimpeallacht nach bhfuil cur amach agat air.

Sochair

 • Ag foghlaim conas an tionscadal a phleanáil, a ullmhú, tabhairt faoi agus a chríochnú mar chuid d’fhoireann.
 • Taithí a leathnú trí bheith bainteach le daoine eile
 • Timpeallacht neamhchoitianta a bheith agat
 • Taithí ar chomhchuspóir a bheith agat le daoine nach gnáthchompánaigh iad
 • Ag obair i dtreo comhsprioc
 • Tréithe an chinnidh agus na buanseasmhachta a fhorbairt

Riachtanais

 • Bí ag tabhairt faoin nGradam Óir agus roghnaigh an taithí féin
 • Dul i mbun gníomhaíochta comhchuspóireacha a sholáthraíonn deiseanna chun leasanna agus taithí a leathnú.
 • Cónaigh ar shiúl ó do ghnátháit chónaithe ar feadh tréimhse iomlán nach lú ná cúig lá agus ceithre oíche.
 • Bí i gcuideachta daoine eile nach gnáthchomhghleacaithe iad, den chuid is mó.
 • Tugadh faoi fhaisnéisiú agus / nó oiliúint (más gá) roimh an tréimhse chónaithe nó lena linn ionas go mbeidh siad in ann cur go hiomlán leis an ngníomhaíocht agus tairbhe iomlán a bhaint as an eispéireas.
 • Gan gnóthachan ábhartha a bhaint as an eispéireas (cé gur féidir cúnamh a lorg le haghaidh iompair, cóiríochta agus béilí).

Riachtanais Ama

Leibhéal Laethanta Oícheanta
óir 5 4

Samplaí de Thionscadail Chónaithe

Éilíonn an tionscadal seo gníomhaíocht chomhroinnte le grúpa i suíomh cónaithe ar feadh 5 lá agus 4 oíche. I measc roinnt samplaí de thionscadail chun blaiseadh a thabhairt duit den mhéid a d’fhéadfá a dhéanamh tá:

focal cloud-05
Príomhroghchlár