Maidir le Gaisce

Is clár féinfhorbartha é Gaisce nó 'great achievement' do dhaoine óga idir 15-25 agus tá sé ann ó 1985. D'éirigh go maith leis na Gradaim ar dtús faoi phátrúnacht an iar-Uachtaráin Patrick. J Hillery agus go dtí seo agus tá sé á iompar ag an Uachtarán nua. Go dtí seo ghlac os cionn 300,000 duine óg páirt i gclár Gaisce. Ag Gaisce is é an príomhaidhm atá againn ná a chinntiú go bhfuil clár againn a oireann do riachtanais gach duine óg ar mian leis a bheith rannpháirteach i gclár Gaisce agus an deis is fearr a thabhairt do gach rannpháirtí é sin a dhéanamh. Creidimid i gcumas agus in athléimneacht na ndaoine óga agus tríd an gclár Gaisce teastaíonn uainn go gcothófaí an cumas sin agus go mbainfidh siad a lánacmhainneacht amach.

Tá Gaisce tiomáinte agus spreagtha chun bunluachanna a leagann a fhoireann agus baill na comhairle a leanúint agus cloí leo. Táimid tiomanta do chinntiú go bhfuil na bunluachanna seo leabaithe i ngach réimse dár gcuid oibre, agus inár gcleachtas agus ár bpróisis.

Tá Gaisce dírithe ar na croíluachanna seo a leanas, agus á stiúradh:

Cumhachtú

Difríocht a dhéanamh, athrú a chur i bhfeidhm agus daoine óga a chumasú chun a gcosán féin a mhúnlú go féinfhionnachtain.

Cuimsiú agus Comhionannas

Tá an deis ag gach duine a gcumas a mhéadú trí chomhionannas rochtana, rannpháirtíochta agus torthaí.

Meas

Luacháil a dhéanamh ar dhaoine go cothrom, ag aithint na héagsúlachta, agus ag cinntiú go gcaitear le gach duine le dínit.

Barr Feabhais

Tionchar a bhaint amach trí na caighdeáin is airde a bhaint amach, oibriú le hionracas agus ar bhealach trédhearcach.

Tá Gaisce tiomanta do chur chuige pleanáilte agus córasach i leith ár bpríomhluachanna a mhaireachtáil. Bainfear é seo amach trí ár luachanna a chur i bhfeidhm maidir le hoibríochtaí agus coinní éagsúla ár gclár, laistigh den eagraíocht agus le páirtithe leasmhara agus comhpháirtithe seachtracha araon. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Gaisce agus chun do thuras a thosú go féinfhionnachtain cliceáil ANSEO.

Príomhroghchlár

Trí leanúint den úsáid a bhaint as an suíomh, aontaíonn tú le fianáin a úsáid. tuilleadh eolais a fháil

Socraítear na socruithe fianán ar an láithreán gréasáin seo chun "fianáin a cheadú" chun an taithí brabhsála is fearr is féidir a thabhairt duit. Má leanann tú ar aghaidh leis an suíomh gréasáin seo a úsáid gan socruithe do chuid fianán a athrú nó cliceáil "Gabhadh" thíos ansin tá tú ag toiliú leis seo.

Dún