Badania

W kwietniu 2015 Gaisce opublikował pierwsze niezależne badania doktoranckie na temat wpływu uczestnictwa w Gaisce na młodych ludzi.

Zbiegając się z 30-tą rocznicą Gaisce - Nagroda Prezydenta, badania podkreślają bardzo pozytywny wpływ uczestnictwa w Gaisce na młodych ludzi w odniesieniu do różnych kompetencji i cech psychologicznych.

Aby pobrać podsumowanie wyników badań, kliknij tutaj (PDF).

Aby pobrać pełną kopię badania, kliknij tutaj (PDF).

Szerszy udział w programach takich jak Gaisce miałby pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi w Irlandii

Badanie 2015 dotyczące wpływu uczestnictwa w Gaisce