Strategisch Plan 2022 - 2025

Gaisce Council is verheugd om het strategisch plan van Gaisce - The President's Award voor 2022-2025 te presenteren.
Onze prioriteiten 2022-2025 zijn onder meer:
  1. Om voort te bouwen op wat is bereikt, ervoor zorgen dat Gaisce toegankelijk is voor zoveel mogelijk jongeren mensen in heel Ierland mogelijk, via partnerschappen met gelijkgestemde organisaties;
  2. Naar bewijs de positieve impact van Gaisce door de prachtige verhalen te vertellen van Gaisce-deelnemers, Gaisce Awardees en President's Award Leaders;
  3. Naar zich inspannen voor excellentie bij alles wat we doen.
Gaisce - De nadruk van de President's Award op: wereldburgerschap en sociaal agentschap, en de inzet voor het ontsluiten en cde aangeboren talenten en capaciteiten van jongeren naar boven halen medewerkers in heel Ierland is precies waar de focus van de organisatie zou moeten liggen, en zal in de komende jaren liggen. De komende jaren staat er veel op het programma - de reis gaat hier verder!
— John Cunningham, voorzitter van de Raad van Gaisce
Strategisch plan
Plean Straitéiseach

Gaisce's 2020 Impact Report

Een Ierse versie van het Impact Report 2020-rapport zal binnenkort beschikbaar zijn, en een toegankelijke/platte tekst of gedrukt exemplaar kan op verzoek worden verstrekt aan comms@gaisce.ie.

Bestuur en transparantie

Gaisce —Gradam an Uachtaráin De President's Award wordt bestuurd door een 15-koppige raad van bestuur, de Gaisce Council, benoemd door de minister van Kinderen, Gelijkheid, Handicap, Integratie en Jeugdzaken en door de voorwaarden van de grondwet van de organisatie. Er zijn twee benoemingsinstanties: de president benoemt twee leden voor de Raad en het departement Taoiseach benoemt één lid. Hoewel het geen staatsorgaan is, worden alle andere benoemingen als 'entiteit onder auspiciën van het ministerie' gedaan via een proces dat door het ministerie wordt uitgevoerd en dat overeenkomt met de richtlijnen voor benoemingen in staatsraden (2014). U kunt meer te weten komen over de huidige Raad hier. U kunt meer informatie vinden over hoe de Raad zijn taken uitvoert in het gedeelte Bestuursverslag van onze gecontroleerde rekeningen.

Gaisce is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CRO: 251020) en met een liefdadigheidsnummer (CHY: 8482). Ons geregistreerde liefdadigheidsnummer is 20020903. De beschermheilige van Gaisce is Uachtaráin na hEireann, Michael D. Higgins.

Gaisce – The President's Award heeft een nieuw strategisch plan opgesteld voor de periode 2021-5. De komende weken lanceren we het Plan, waarna het hier beschikbaar zal zijn. De drie pijlers van ons nieuwe Plan zijn:

I. Bouw voort op prestatie

   A. Gelijke toegang

   B. Verantwoordelijk burgerschap

   C. Werken in partnerschap

II. Vertel ons verhaal

III. Uitmuntendheid in wat we doen

   A. Deelnemers

   B. President's Award-leiders

   C. Bestuur

HUIDIGE RAAD
2022 strategisch plan
2022 Plean Straitéiseach
Impactrapport 2020
Impactrapport 2019
IMPACT RAPPORT 2018
GECONTROLEERDE REKENINGEN 2020
GECONTROLEERDE REKENINGEN 2019
GECONTROLEERDE REKENINGEN 2018
KINDVEILIGHEIDSVERKLARING
GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID
WEBSITE PRIVACYVERKLARING
COOKIES BELEID
EEN KLACHT INDIENEN

Overzicht van financiële overzichten en naleving

Gaisce - The President's Award zet zich in voor transparantie met betrekking tot financiën en bestuur. We hebben deze pagina opgesteld om u een overzicht te geven van onze jaarrekening, organisatorische activiteiten en compliance. Als u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team via info@gaisce.ie

Onze Impact Gaisce – The President's Award stelt jaarlijks openbare verslagen van onze activiteiten op. U kunt ons Impactrapport 2020 downloaden hier. Onderstaande cijfers hebben betrekking op 2020.

Uitsplitsing van inkomsten 2020
Wettelijke financiering/subsidies € 930,115
Registratierechten € 253,806
Niet-statelijk filantropisch en donaties € 77,000
Overig € 2,166

Totaal €1,263,087

Uitsplitsing van de uitgaven 2020
Geld verzamelen € 40,855
Charitatieve activiteiten € 1,048,928
Totaal € 1,089,783
Tekort aan overschot) € 173,304

Een aanzienlijk deel van het overschot van 2020 (36%) is het saldo van een subsidie ​​die Gaisce heeft ontvangen in het kader van de Covid-19-stabiliteitsregeling van het Department of Rural and Community Development ter ondersteuning van de kosten die zijn gemaakt tussen maart 2020 en juni 2021. Een groot deel van het resterende overschot heeft betrekking op financiering ontvangen in 2020 voor projecten die aan het einde van het jaar nog liepen of uitgesteld waren tot 2021. Als gevolg van Covid-19 en de beperkte werking en/of sluiting van jongeren- en gemeenschapsorganisaties moesten een aantal van Gaisce's gefinancierde programma's worden opgeschaald verlaagd of uitgesteld. De organisatie wil de vrijgevigheid van financiers erkennen door de organisatie toe te staan ​​fondsen te behouden totdat de volledige service kan worden hervat.

Financiële statistieken - inkomsten en uitgaven voor 2019

Raad

Raadsleden ontvangen geen vergoeding voor hun functie. Zij kunnen ervoor kiezen om alleen de gedeclareerde onkosten voor Raadstaken, inclusief het bijwonen van Raadsvergaderingen, vergoed te krijgen.

Personeelsbeloning

De Chief Executive Officer is de best verdienende werknemer in Gaisce en ontving in 2020 een brutosalaris van € 89,026. Eén personeelslid verdiende tussen de 60K-70K in 2020. Geen enkele andere medewerker in Gaisce verdiende meer dan € 60,000. Pensioenen Gaisce kent een beschikbare premieregeling voor medewerkers die vóór 2014 in dienst zijn getreden bij de organisatie. De premie van de organisatie is tweemaal de premie van een deelnemend personeelslid, met een maximum van 13% brutosalaris. Medewerkers die vanaf 1 januari 2014 in dienst zijn, moeten bijdragen aan het Single Public Sector Pension Scheme (SPSPS). De organisatie draagt ​​niet financieel bij aan de SPSPS.

Jaarlijkse audit

Gaisce stelt zijn rekeningen op in overeenstemming met de Statement of Recommended Practice (SORP). Het boekjaar van Gaisce is 31 december en de rekeningen worden jaarlijks gecontroleerd door Crowe Ireland Accountants. Het advocatenkantoor van Gaisce is A&L Goodbody. U kunt onze meest recente gecontroleerde accounts downloaden op deze pagina.

Conformiteit Fiscale naleving

Gaisce is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CRO: 251020) met een geregistreerd liefdadigheidsnummer (RCN: 20020903) en CHY-nummer (8482)

Governancecode voor goede doelen 

Het bedrijf reikt de Award uit en vervult het volledige scala van verantwoordelijkheden op het gebied van corporate governance zoals vereist door het vennootschapsrecht. Gaisce is combuigzaam met de Charities Governance Code, en zal verklaren nakoming jaarlijks in a rapporteer aan de Goede doelen Regelaar. Gaisce's Compliance Record werd goedgekeurd door de Raad op de 18th van maart 2021. De principes van de code dragen bij aan het werk van de organisatie en de naleving van de Goede Doelenwet. 

Verklaring van leidende principes voor fondsenwerving 

Gaisce is toegewijd aan het naleven van de Verklaring van Leidende Principes voor Fondsenwerving, een vrijwillige gedragscode die is opgesteld door beoefenaars van liefdadigheidsfondsenwerving en donateurs met steun van juridische, boekhoudkundige en andere gerelateerde professionals. U kunt meer te weten komen over de Leidende Principes op de: Liefdadigheidsinstituut Ierland.De verklaring heeft tot doel: 

  1. Ontwikkelen van fondsenwervingspraktijken in Ierland; 
  1. Bevorderen van een hoge mate van openheid, verantwoordingsplicht en transparantie bij organisaties die fondsen werven bij het publiek; 
  1. Duidelijkheid en garanties bieden aan supporters, aspirant-supporters en het grote publiek over de organisaties die zij steunen. 

Voor meer informatie over de naleving van deze principes door Gaisce, lees onze: Donorrechten, Onze Donateurshandvest en onze Klachtenprocedure. 

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, The President's Award is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CRO 251020) en met een CHY- en CRA-nummer (respectievelijk 8482 en 20020903) ***
Bestuursdetails  | Privacy Beleid