Maidir leis an
Clár

Chun Gradam Gaisce a bhaint amach, ní mór do rannpháirtithe gníomhaíochtaí a chur i gcrích ar feadh uair an chloig ar a laghad sa tseachtain i ngach ceann de na trí réimse dúshláin lena n-áirítear Scil Phearsanta, Rannpháirtíocht an Phobail agus Áineas Fisiciúil. Caithfidh rannpháirtithe Turas Eachtraíochta a dhéanamh freisin. Éilítear ar rannpháirtithe óir Tionscadal Cónaithe agus Punann breise a chur i gcrích.

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar an Réimse Dúshlán Scil Phearsanta.
Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar an Réimse Dúshlán Caitheamh Aimsire Fisiciúil.
Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar Réimse Dúshláin Rannpháirtíocht an Phobail.
Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar an Turas Eachtraíochta
Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar an Tionscadal Cónaithe
Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar an bPunann.

“Féachfaidh mé siar ar an Gaisce ór mar an t-eispéireas aonair is fearr de mo shaol meánscoile agus an tiomantas is fearr a thug mé agus a chloígh mé leis."

Óisín Butler - Gradam Óir Gaisce

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus uimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) is ea Gradam an Uachtaráin.