Maidir leis an
Clár

Chun Gradam Gaisce a bhaint amach, ní mór do rannpháirtithe gníomhaíochtaí a chur i gcrích ar feadh uair an chloig ar a laghad sa tseachtain i ngach ceann de na trí réimse dúshláin lena n-áirítear Scil Phearsanta, Rannpháirtíocht an Phobail agus Áineas Fisiciúil. Caithfidh rannpháirtithe Turas Eachtraíochta a dhéanamh freisin. Éilítear ar rannpháirtithe óir Tionscadal Cónaithe agus Punann breise a chur i gcrích.

“Féachfaidh mé siar ar an Gaisce ór mar an t-eispéireas aonair is fearr de mo shaol meánscoile agus an tiomantas is fearr a thug mé agus a chloígh mé leis."

Óisín Butler - Gradam Óir Gaisce

© 2020 Gaisce - Gradam an Uachtaráin, Is cuideachta é Gradam an Uachtaráin faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus le huimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) ***
Sonraí Rialachais  | Beartas Príobháideachais