Ba mhaith liom an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le Gaisce as an tionscnamh tábhachtach BulbsforBees a sheoladh。

Inniu, ar fud an domhain, tá an bhithéagsúlacht atá ag Teachingt chun cinn leis na cianta agus na nglúnta á scrios, á réabadh agus á chreachadh ar luas nach bhfacthas iamche riamche Tá meath tubaisteach ag教学t ar ár bpailneoirí de bharr ró-úsáid lotnaidicídí, próisis uirbithe agus tionchar an athraithe aeráide atá ag cur táirgeadh inbhuanaithe an bhia agus bharr ró-úsáid lotnaidicídí

Is eol dúinn go maith go mbraitheann todhchaí an duine ar phailneoirí, atá ríthábhachtach chun gnáthóga agus na héiceachórais ar a mbraitheann an oiread sin ainmhithe a chruthú agus a choimeád Is dúshlán é nach féidir neamhaird a thabhairt air níos mó dálaí a chur ar fáil chun gur féidir le pailneoirí a gcuid oibre a dhéanamh gan bhac。 Chuige sin is gá freagairt eiticiúil ó shaoránaigh ar fud na cruinne。

is iomaí duine ar oileán na hÉireann atá ag déanamh a cheana chun ár mbithéagsúlacht ríthabhachtach a chaomhnú – crainn á gcur acu, táirgí atá báúil leis an timpeallacht phláinéid leochailigh seo á léiriú acu ar an iliomad slí。

Is gníomh tábhachtach eile inár gcuid oibre réimse éagsúil plandaí bláthanna a sholáthar, a spreagfaidh speicis dhúchasacha inár dtírdhreach, chun gach cuid d'éagsútúl.

Trí bhleib a thacaíonn le pailneoirí a chur an fómhar seo, beidh tú ag cur go mór leis an obair thábhachtach seo, agus ag cur dlúis leis an athrú práinneach is gá a a lenáráina tháinráinfómhar seo, beidh tú ag cur go mór leis an obair thábhachtach seo

Gabhaim buíochas le gach duine a bheidh ag glacadh páirte sa dúshlán speisialta Gaisce seo。 Is ráiteas ó chroí é uathu ar a mian chun an saol atá againn i bpáirt ar an bpláinéad seo a chosaint。

迈克尔·希金斯
Uachtarán na hÉireann
爱尔兰总统

Gaisce BulbsforBees_President Michael D. Higgins_Irish