Taisteal go Strasbourg le do rannpháirtithe Gaisce i mí Eanáir 2019

Bratacha Eorpacha lasmuigh de Pharlaimint na hEorpa i Strasbourg

Tugann Euroscola deis do mhic léinn teacht le chéile, díospóireacht a dhéanamh, taobhanna a ghlacadh, caibidlíocht, leasú, vótáil agus rúin a ghlacadh ar deireadh maidir le fíor-shaincheisteanna Eorpacha

Tá Gaisce, i gcomhpháirtíocht le hOifig Eolais Pharlaimint an Aontais Eorpaigh, ag tairiscint deis iontach do rannpháirtithe Gaisce i scoileanna DEIS taisteal go Strasbourg i mí Eanáir 2019 agus taithí a fháil ar a bhfuil sé cosúil le bheith ina FPE ar feadh lae. Tugann sé mic léinn 500 16 - 18 bliain d'aois ó gach Ballstát AE 28 le chéile. Tugann Euroscola deis do mhic léinn teacht le chéile, díospóireacht a dhéanamh, taobhanna a ghlacadh, caibidlíocht, leasú, vótáil agus rúin a ghlacadh ar deireadh maidir le fíor-shaincheisteanna Eorpacha. Táimid ag lorg grúpa amháin rannpháirtithe 24 Gaisce chun taisteal go Strasbourg le múinteoirí 2 le haghaidh laethanta 3 i mí Eanáir 2019. Comhlíonfaidh ullmhúchán don turas riachtanais Gaisce don chuid Scil Phearsanta nó Rannpháirtíocht an Phobail de na Gradaim Chré-Umha nó Airgid.

Conas páirt a ghlacadh

Iarrtar ar fhoirne a bhfuil suim acu páirt a ghlacadh amháin Bileog eolais 4 leathanach faoi thír AE amháin * (ní Éire) a dhéanfaidh ionadaíocht ar an bhfoireann. Ba chóir don bhileog an tír a chur chun cinn, pictiúir a chur san áireamh agus faisnéis a sholáthar faoi:

  • Naisc idir an tír roghnaithe agus Éire
  • Stair an AE (nuair a tháinig sé isteach, líon na bhFeisirí srl.)
  • Cultúr (m.sh. Teanga / Ceol / Ealaín / Damhsa / Faisean)
  • Tíreolaíocht (príomhchathair, aibhneacha suntasacha / sléibhte / lochanna etc.)
  • Bia
  • Príomh-nithe turasóireachta
  • Daoine cáiliúla ón tír sin

* Seachas Éire, tá tíortha 27 san AE. Roghnóidh an fhoireann tír amháin AE chun díriú uirthi - d'fhéadfadh sé a bheith ina thír nach bhfuil cuairt tugtha ag aon bhall foirne uirthi agus ba mhaith leat níos mó a fháil amach faoi, ceann a bhfuil nasc pearsanta ag ball foirne leis nó ballstát sách nua.

Breithneoidh measúnóirí na bileoga ag baint úsáide as na critéir seo a leanas:

  • Caighdeán na faisnéise
  • Soiléire faisnéise
  • dearadh

Dátaí agus tascanna:

26th Deireadh Fómhair Dáta deiridh chun an bhileog a chur isteach

5th Samhain Foireann curtha ar an eolas faoin toradh agus tosaíonn an fhoireann bhuaiteach ag ullmhú dá dturas (soláthróidh oifig Pharlaimint na hEorpa tuilleadh sonraí). Leanann foirne nach bhfuil ag taisteal ar aghaidh ag díriú ar an AE do na seachtainí atá fágtha (m.sh. taighde a dhéanamh ar thíortha AE eile ag úsáid ceannteideal thuas, tionscadal gearr ar Brexit (!), An caidreamh idir AE agus SAM, tionscadal maidir le Feisirí Eorpacha / toghchán Eorpach atá le teacht, tionscadal ar bhunús an AE, feachtas faisnéise maidir leis an tábhacht a bhaineann le vótáil i dtoghcháin an AE, cuireadh a thabhairt do FPE do cheantar ar scoil agus ceisteanna molta a iarraidh ar dhaltaí, ar mhúinteoirí agus ar an bpobal áitiúil)

30th eanáir 2019 Taisteal go Strasbourg

31st Eanáir Euroscola

1st Feabhra Tuairisceán (féadfaidh an fhoireann fanacht níos faide ar a gcostas féin)

Léigh na sonraí seo a leanas sula gcuireann tú iarratas isteach:

-Ní mór go mbeadh rannpháirtithe a chuireann iarratais isteach cláraithe mar rannpháirtithe Gaisce i Meán Fómhair / Deireadh Fómhair 2018

- Ní féidir le gach foireann ach bileog amháin a chur isteach in aghaidh na foirne

-Féadfaidh níos mó ná foireann amháin a bheith i scoil, ach bíonn rannpháirtithe 24 ar a laghad ag gach foireann

- Ní mór do gach bileog A4 a bheith

- Is féidir aighneachtaí a sheoladh trí ríomhphost powens@gaisce.ie nó sa phost chuig Euroscola Challenge, Gaisce, Teach Ratra, An Bóthar Thuaidh, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8

- Déanfaidh ionadaithe ó Gaisce agus eagraíocht sheachtrach measúnú ar bhileoga

- Is féidir le Gaisce roinnt bileoga a roinnt ar shuíomh gréasáin Gaisce nó ar ár meáin shóisialta

Ní mór don fhoireann a roghnaítear taisteal:

- A bheith ar fáil chun taisteal go Strasbourg ar feadh trí lá i mí Eanáir 2019

- Pasanna bailí / cártaí aitheantais a bheith agat

- Bain úsáid as an bhfóirdheontas AE iomlán de € 300 (thart air) in aghaidh an duine chun an turas a mhaoiniú. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach mbeidh an costas iomlán clúdaithe go hiomlán ag an bhfóirdheontas agus íocfaidh an scoil nó na rannpháirtithe costais bhreise

- Íoc a dtáillí clárúcháin sula dtaistealaíonn siad

- Comhlánaigh foirmeacha aiseolais le haghaidh Gaisce tar éis dóibh taisteal (rannpháirtithe agus múinteoirí)

- Scríobh alt gairid faoin taithí iomlán a roinnfidh Gaisce ar na meáin shóisialta agus ar shuíomh gréasáin Gaisce

- Eitiltí leabhar, cóiríocht agus aon ghníomhaíochtaí roghnacha. Clúdóidh an scoil costais taistil tosaigh agus aisíocfaidh an AE iad tar éis an turais

Má tá aon cheist agat, seol ríomhphost chuig Patricia - powens@gaisce.ie nó glaoigh 01 617 1999.

roimhe Seo
Ar Aghaidh

Comments dúnta.

Príomhroghchlár

Trí leanúint den úsáid a bhaint as an suíomh, aontaíonn tú le fianáin a úsáid. tuilleadh eolais a fháil

Socraítear na socruithe fianán ar an láithreán gréasáin seo chun "fianáin a cheadú" chun an taithí brabhsála is fearr is féidir a thabhairt duit. Má leanann tú ar aghaidh leis an suíomh gréasáin seo a úsáid gan socruithe do chuid fianán a athrú nó cliceáil "Gabhadh" thíos ansin tá tú ag toiliú leis seo.

Dún