Iedereen die geïnteresseerd is om President's Award Leader bij Gaisce te worden, moet door Garda worden doorgelicht voordat ze een training bijwonen.

PAL-screening, referenties en doorlichting

Het doel van het screenen van alle nieuwe PAL's is om:

  1. Controleer de door de PAL-aanvrager verstrekte gegevens met bekende referenten;
  2. Identificeer, voor zover praktisch mogelijk, of er een factor is die erop wijst dat de sollicitant niet geschikt is om met jongeren in de leeftijdsgroepen 14-25 te werken, zoals wettelijk vereist.

Referentiecontrole:

PAL-aanvragers zullen de contactgegevens van twee referenten invoeren tijdens het online aanvraagproces. Gaisce zal dan contact opnemen met een scheidsrechter telefonisch om de referentie te bevestigen. Aanvragers moeten ervoor zorgen dat de scheidsrechters weten dat ze een e-mail en/of een telefoontje kunnen verwachten van Gaisce – The President's Award.

Garda Vetting

De National Vetting Bureau Act 2012 maakt deel uit van een reeks aanvullende wetgevingsvoorstellen om de kinderbescherming te versterken. De wetgeving is in december 2012 van kracht geworden met als doel een wettelijke basis te bieden voor het doorlichten van personen die een baan zoeken of hebben met betrekking tot kinderen of kwetsbare personen. Voorheen werden personen die naar dergelijke functies solliciteerden, op niet-wettelijke basis doorgelicht. Deze wet stelt een screening verplicht. Gaisce in overeenstemming met de Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children 1999 en 2011 is sinds 2007 Garda Vetting PAL's.

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, The President's Award is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CRO 251020) en met een CHY- en CRA-nummer (respectievelijk 8482 en 20020903) ***
Bestuursdetails  | Privacy Beleid