Chuaigh Susie Spratt le Gaisce – Gradam an Uachtaráin mar Bhainisteoir Tionscadail ar Thonnfhad.

Tá tiomantas fadtéarmach ag Susie don oideachas agus don cheannaireacht óige. Tháinig sí go Gaisce ó Concern Worldwide áit ar bhainistigh sí clár Fast na Scoile agus d’fhorbair sí a gcéad chlár samhraidh don cheannaireacht óige.

Roimhe sin, d’oibrigh Susie le ECO-UNESCO áit ar chomhordaigh sí a gcuid Dámhachtainí Timpeallachta Óga náisiúnta inar fhorbair na céadta mac léinn ar fud na hÉireann fíorghrá don chomhshaol agus paisean don ghníomhaíocht. Ina cuid ama saor d'oibrigh sí go deonach in Johannesburg le hAcadamh ceannaireachta ceannródaíoch na hAfraice.

Ba mhúinteoir í ó dhúchas (i Laidin agus sa Ghréigis de gach rud), thaistil Susie níos déanaí lena teaghlach go Bairéin sa Mheánoirthear áit ar oibrigh sí mar bhainisteoir imeachtaí cultúrtha. Chothaigh tréimhse obair dheonach san India chomh maith le Máistreacht i gCaidreamh Idirnáisiúnta suim i dtreo na forbartha idirnáisiúnta níos leithne.

Ina cuid ama saor, is maith le Susie a bheith ag canadh agus ag rothaíocht uaireanta ag an am céanna. Chríochnaigh sí eachtra 6 seachtaine trasna na hIodáile ar dhá roth le déanaí (ní raibh aon mhótar i gceist). Agus an grá atá aici don oideachas agus don amuigh faoin aer, tá an-áthas uirthi an deis a fháil a bheith ar fhoireann Gasice.