Ag tosú amach

Pacáiste PAL 2022 - Leagan Digiteach
PDF: Mínitheoir Leibhéil Dámhachtana Gaisce
Íomhá: Mínitheoir Leibhéil Dámhachtana Gaisce
FOIRM TACAÍOCHTA PÁIRTITHE
CÓD IOMPAIR DO PHÁISTÍ

Treoir an Chláir Riachtanach

TREOIR PAL
COMHPHÁIRTITHE DÚSHLÁIN
ROGHANNA COSTAS IS ÍOSA LE HAGHAIDH
CEANGLAIS BHONN BRONZE
CEANGLAIS SONRAÍ SILVER
CEANGLAIS BHRÍ GOLD
TREOIRLÍNTE PORFOLIO GOLD
Smaointe Réimse Dúshláin – Turas Eachtraíochta
Smaointe Réimse Dúshláin – Rannpháirtíocht an Phobail
Smaointe Réimse Dúshláin – Scil Phearsanta
Smaointe Réimse Dúshláin – Caitheamh Aimsire Fisiciúil

Acmhainní Duitse: Sa Seomra Ranga / Do Ghrúpa

GO Iontrálacha Dialainne
GO POST
BILEOG GAISCE
LÁTHAIR DO PHÁIRTITHE LE NÓTAÍ SIARRAÍ
DO TREOIR CHUN AN CLÁR GAISCE
LÁTHAIR CHUN COMHPHÁIRTITHE LE NÓTAÍ SPEAKER GAEILGE
GAEILGE TRÍ GAISCE BILEOG
DO THREOIR DO CHLAR GAISCE - LEAGAN GAEILGE

Conas Clárú Ar Líne

TUTORIALS DO CHÓRAS AR LÍNE
GO TREOIR RANNPHÁIRTÍOCHTA CÓRAS
GO TREOIR PAL CÓRAS

Bileoga Taifead

BILEOG TAIFEAD: DUALGA BRONZE
BILEOG TAIFEAD: BORD SILVER
BILEOG TAIFEAD: DUALGA GOLD

Gaisce a Chur Chun Cinn ar an Tríú Leibhéal

CUR CHUN CINN SA CHOLÁISTE
PALS BUNAITHE AN CHOLÁISTE

Searmanas Bronnta a Eagrú

TREOIR MAIDIR LE CEREMONY AWARD BRONZE A EAGRAÍOCHT

Sábháilteacht agus Cosaint Sonraí

TREOIR SÁBHÁILTE DO LEANAÍ A CHOINNEÁIL LEANAÍ AGUS DAOINE ÓIGE
TREOIR GAISCE DO PHÁIRTITHE, GUARDIANS AGUS CARERS
BEARTAS TURASÓIREACHTA
POLASAÍ COSAINT SONRAÍ
RÁITEAS SÁBHÁILTEACHTA

Ceisteanna Coitianta

CABHAIR AR LÍNE GAISCE & LEATHANACH FAQ
TÉARMAÍ ⁊ COINNÍOLLACHA

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus uimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) is ea Gradam an Uachtaráin.