Seo duit an fhoireann! | Buail leis an bhfoireann!

Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin
Yvonne McKenna
Yvonne McKennaPríomhfheidhmeannaigh | Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
E: yvonne [at] gaisce.ie
T: 01 6171999
An Fhoireann Oibríochtaí agus Forbartha
Avril Ryan
Avril RyanCeann Oibríochtaí agus Forbartha | Ceann Oibríochtaí agus Forbartha
E: avril [at] gaisce.ie
T: 01 6171999
Marion Irwin-Gowran
Marion Irwin-GowranBainisteoir tionscadail | Bainisteoir tionscadáil
Príosúin, Coinneáil Óige, Eagraíochtaí Éide, agus cláir Dhámhachtainí.

E: marion [at] gaisce.ie
T: 087 6290788

Ger Brady
Ger BradyOifigeach Forbartha | Oifigeach Forbartha
E: ger [at] gaisce.ie
T: 087 1646661

Oifigeach Forbartha do D2, D4, D6/D6w D8, D10, D12, D14, D16, D18, D22, D24. agus Contae Átha Cliath Theas, Cill Dara

Mary Yore
Mary YoreOifigeach Forbartha | Oifigeach Forbartha
E: mary [at] gaisce.ie
M: 087 2426293

Oifigeach Forbartha don Chabhán, Laois, Liatroim, Longfort, Lú, An Mhí, Muineachán, Uíbh Fhailí, Ros Comáin, An Iarmhí

Kate Kelly
Kate Kelly Oifigeach Forbartha | Oifigeach Forbartha
E: kkelly [at] gaisce.ie
T: 087 0941466

Oifigeach Forbartha don Chlár, Ciarraí, Luimneach agus Tiobraid Árann

Oifigeach Forbartha | Oifigeach Forbartha
e: ops@gaisce.ie

Oifigeach Forbartha do D1, D3, D5, D7, D9, D11, D13, D15,D17, D20 agus Tuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath, Cill Mhantáin

Ról le líonadh go luath, faoi láthair déan teagmháil leis an bhfoireann comharchumainn a fhreagróidh aon cheist.

Paul Darby
Paul DarbyOifigeach Forbartha | Oifigeach Forbartha
E: paul [at] gaisce.ie
T: 087 6194868

Oifigeach Forbartha do Cheatharlach, Corcaigh, Cill Chainnigh, Port Láirge, Loch Garman

Siobhan Noctor
Siobhan NoctorOifigeach Forbartha | Oifigeach Forbartha
Oifigeach Forbartha Páirtaimseartha do Dhún na nGall, Gaillimh, Maigh Eo, Sligeach

E: siobhan[at]gasice.ie
T: 086 4403974

Susie Spratt
Susie SprattBainisteoir Tionscadal Tonnfhad | Bainisteoir Tionscadal Tonnfhad
PALanna Tionscadal Tonnfhad: Tacú le daoine óga atá ag lorg tearmainn nó a bhfuil stádas dídeanaithe acu.

E: susie[ag]gaisce.ie

Karen Dervan
Karen DervanOifigeach tionscadail | Oifigeach Tionscadail
Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána (GYDP), Idirghabháil, Promhadh

Tá cúram orm as Gradam Gaisce i dTionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána, Idirghabhálacha agus Promhadh

E: karen [at] gaisce.ie
M: 087 1207597

Karol Quinn
Karol QuinnBainisteoir an Chláir Foghlama agus Meastóireachta | Bainisteoir Cláir Foghlama agus Meastóireachta
E: karol [ag] gaisce.ie
T: 087 3393301

Stephen Peers
Stephen PeersOifigeach Forbartha | Oifigeach Forbartha
E: ops[ag]gaisce.ie
T: 01 617 1999
An Fhoireann Cumarsáide
Síona Cahill
Síona CahillBainisteoirí Gnó & Cumarsáide | Bainisteoir Gnóthaí Poiblí agus Cumarsáide
E: siona [at] gaisce.ie
T: 087 7530255 
Emily Wolfe
Emily WolfeOifigeach Imeachtaí agus Pobail |Oifigeach Imeachtaí agus Pobail
E: emily [at] gaisce.ie
T: 087 1685517
Shane Barr
Shane BarrOifigeach na Meán Digiteach agus Ábhar Sóisialta | Oifigeach na Meán Digiteach agus Ábhar Sóisialta
E: shane[at]gaisce.ie
T: 083 4718099
An Fhoireann Riaracháin
Louise Place
Louise Place Bainisteoir na hOifige | Bainisteoir oifige
E: louise [at] gaisce.ie
T: 01 617 1999
Alex Davis
Alex DavisRiarthóir Sinsearach | Riarthóir Sinsearach
E: alex [at] gaisce.ie
T: 01 617 1999
Joy Winston
Joy WinstonRiarthóir | Riarthóir
E: áthas [ag] gaisce.ie
T: 01 617 1999
Deirdre Phelan
Deirdre PhelanRiarthóir Páirtaimseartha| Riarthóir (Páirtaimseartha)
E: deirdre[at]gaisce.ie
T: 01 617 1999

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus uimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) is ea Gradam an Uachtaráin.