Tá Gaisce ag lorg Oifigeach Forbartha páirtaimseartha díograiseach, réamhghníomhach agus tiomanta atá lonnaithe in iarthar na hÉireann le bheith inár bhfoireann agus inrochtaineacht ar an gclár Gradam Gaisce a mhéadú.

Beidh deis ag an iarrthóir idéalach rochtain an chláir Gaisce a fhorbairt agus taitneamh a bhaint as an deis dul i dteagmháil le heagraíochtaí agus rannpháirtithe nua Gaisce a shíniú.

Le taithí chruthaithe i bpoist forbartha agus scileanna idirphearsanta agus líonraithe an-éifeachtach, beidh sé de chumas ag an iarrthóir Ceannairí Dámhachtana Uachtarán nua a chur chun cinn agus a earcú chun tacú le daoine óga atá rannpháirteach sna Dámhachtainí Gaisce i scoileanna, breisoideachas, grúpaí óige agus seirbhísí, pobail grúpaí agus eagraíochtaí eile a thacaíonn le daoine óga idir 13 agus 25 bliana d’aois.

Is féin-thosaitheoir díograiseach an t-iarrthóir idéalach atá in ann oibriú i gcomhar le comhghleacaithe agus a bheidh in ann réimsí a shainaithint le haghaidh forbartha do na Dámhachtainí Gaisce. Táimid ag lorg iarrthóra a bhfuil saineolas ábhartha 3 bliana ar a laghad aige agus atá in ann cuntasacht láidir, ceannaireacht agus an cumas cuspóirí forbartha a bhaint amach.

Teideal Poist Oifigeach Forbartha (páirt-aimseartha)
Tuairisciú do Ceann Oibríochtaí agus Forbartha
Conradh Conradh téarma seasta páirtaimseartha 1 bhliain, agus an poitéinseal ann athnuachan a dhéanamh.
Áit Oibre agus Uaireanta Oibre Táimid ag lorg iarrthóra atá lonnaithe in iarthar na hÉireann.

Cuimseoidh críoch shealbhóir an phoist an limistéar a chlúdóidh obair fhorbartha i nDún na nGall, i Sligeach, i Maigh Eo, i nGaillimh agus sa Chlár. Éileoidh an suíomh seo roinnt taistil ar fud na críche seo. Nuair nach n-éilítear air freastal ar chruinniú nó cuairt a thabhairt le PAL / GAP nó leis an bpríomhoifig beidh sealbhóir an phoist lonnaithe sa bhaile.

Is iad na huaireanta oibre ná 17.5 uair in aghaidh na seachtaine ar sceideal comhsheasmhach uaireanta sonraithe a chomhaontaítear idir 9am agus 5.30pm Luan go hAoine (m.sh., 5 mhaidin sa tseachtain nó an 2 lá iomlán go leith lá céanna) le hobair ócáideach tráthnóna nó deireadh seachtaine. 

Tuarastal Is é an Tuarastal tosaigh € 35,000 pro rata bunaithe ar uaireanta páirtaimseartha agus tá sé faoi réir na scileanna agus an taithí riachtanach a leagtar amach sa tuairisc poist a chomhlíonadh.
Tréimhse Promhaidh Míonna 6
Sochair 25 lá de shaoire bhliantúil pro rata (bunaithe ar uaireanta páirtaimseartha)

Scéim Pinsean Earnála Poiblí Aonair

Spriocdháta Iarratais Is é spriocdháta an iarratais 12 meánlae Dé Céadaoin 27 Deireadh Fómhair 2021. Ní ghlacfar le hiarratas déanach.
Ceisteanna agus d’iarratas a chur isteach Ní mór an fhoirm iarratais Chomhlánaithe a chur isteach trí ríomhphost (síniú digiteach) chuig recriwtio@gaisce.ie ((] Tagairt Ábhar ‘Iarratas PT Oifigeach Forbartha’). Ní ​​bhreithneofar CVanna ná doiciméid bhreise.