Duais Óir ag taispeáint a bhonn go bródúil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath

“Bhain mé an-taitneamh as Gaisce a dhéanamh! Is é an chuid is fearr domsa na cuimhní spraoi atá agam. Bhí an-ghreann againn ar shiúl leis an ngrúpa ar an Turas Eachtraíochta agus ar an Tionscadal Cónaithe. Bímid fós ag caint faoi na turais sin nuair a bhuailimid le chéile “

Dylan White - Gradam Óir Gaisce

Cónaithe - Rannpháirtithe Óir Amháin

Má tá tú ag tabhairt faoi Dhámhachtain Gaisce Gold, caithfidh tú tabhairt faoi Thionscadal Cónaithe.

Tugann an Tionscadal Cónaithe dúshlán duit dul i mbun cónaithe 5 Lá, 4 Oíche i dtimpeallacht neamhchoitianta le daoine nach gnáthchompánaigh iad, ag obair i dtreo comhsprioc.

Ba cheart gníomhaíocht an Tionscadail Chónaithe a dhéanamh thar laethanta agus oícheanta as a chéile.

In imthosca eisceachtúla, is féidir an áit chónaithe a chríochnú thar dhá dheireadh seachtaine, agus an ghníomhaíocht chéanna á húsáid, laistigh den bhliain féilire chéanna.

Caithfear é seo a cheadú roimh ré le Gaisce - Gradam an Uachtaráin.

Má tá rannpháirtí faoi 18 mbliana d’aois, caithfidh an PAL a chinntiú go bhfuil prionsabail chosanta thar a bheith tábhachtach.

Samplaí de ghníomhaíochtaí

  • Campa Óige
  • Ghaeltacht
  • Cúrsa Teanga
  • Cúrsaí Scileanna agus Ceannaireachta

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus uimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) is ea Gradam an Uachtaráin.