“Tríd an taithí ar an nGradam Óir a chríochnú tugadh an deis dom céim lasmuigh de mo chrios chompord agus páirt a ghlacadh in eispéiris agus i ndúshláin a raibh tionchar mór acu ar mo shaol agus ar an mbealach a bhreathnaím ar an domhan anois."

Lucy McGill - Gradam Óir Gaisce

Punann - Rannpháirtithe Óir Amháin

Má dhéanann tú an Gradam Óir, iarrtar ort Punann a ullmhú.

Is taifead é an Phunann de d’eispéireas Dámhachtana Óir, ag taispeáint fianaise ar do ghníomhaíochtaí Dámhachtana.

Is féidir é a chur le chéile le linn do thurais Gaisce, nó nuair a chríochnaíonn tú do ghníomhaíochtaí go léir.

Nuair a bheidh do Phunann ullmhaithe agat, déanfaidh do PAL athbhreithniú air.

Má tá siad sásta go gcomhlíonann sé an caighdeán riachtanach, deimhneoidh siad go bhfuil do Dhámhachtain críochnaithe agat.

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus uimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) is ea Gradam an Uachtaráin.