Beirt daoine óga ag fáil a nGradam Gaisce leis an bPríomhfheidhmeannach, Yvonne McKenna

“Is é an rud is fearr liom faoi Gaisce a dhéanamh ná an réimse leathan rudaí a chaithfidh tú a dhéanamh, agus rudaí nua a thriail nár cheapfá riamh."

Cian Brennan - Gradam Airgid Gaisce

Rannpháirtíocht an Phobail

Is deis é an Limistéar Dúshlán Rannpháirtíochta Pobail do rannpháirtithe Gaisce obair dheonach a dhéanamh le réimse leathan grúpaí pobail agus carthanas a chabhraíonn le daoine, ainmhithe nó gníomhaíochtaí comhchoiteanna.

Is minic gurb é Gaisce an chéad eispéireas atá ag daoine ar obair dheonach agus ar shaoránacht ghníomhach.

Is bealach iontach é an obair dheonach chun nascadh lena bpobal, muinín a fháil, cairde / líonra nua a dhéanamh agus scileanna nua a fhorbairt.

Tugann rannpháirtíocht an phobail cumhacht duit guth a bheith agat agus difríocht a dhéanamh i do phobail.

Sochair

  • Faigh mothú níos mó muintearais agus luacha trí thacaíocht a thabhairt do dhaoine eile nó a bheith mar chuid de chuspóirí an phobail a bhaint amach
  • Déan fíordhifríocht do shaol daoine eile
  • Feasacht mhéadaithe ar riachtanais agus fadhbanna daoine eile
  • Faigh freagracht agus taithí ceannaireachta
  • Téigh in aithne ar dhaoine nua agus a líonra pearsanta a leathnú
  • Faigh amach a gcuid paisin, muiníne agus smaointe féin
  • Ionbhá a fhorbairt do dhaoine eile

Gníomhaíochtaí samplacha

Ag cabhrú le leanaí i scoil nó i gclub eg gníomhaíochtaí iarscoile nó léitheoireachta • Cuairt a thabhairt ar dhaoine scothaosta • Múrmhaisiú pobail • Tacú le daoine le riachtanais speisialta • Feachtais phobail m.sh. piocadh bruscair, cibear-shábháilteacht, athchúrsáil.

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus uimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) is ea Gradam an Uachtaráin.