???? 'Bleibíní Do Beacha' Pteileagrafaíocht Cceapadh 🐝

Cuir isteach do ghrianghraf le go mbeidh deis agat pacáiste duaise #BulbsForBees a bhuachan le Gaisce - Gradam an Uachtaráin 📸 

Ag Ceiliúradh Gaisce - Gradam an Uachtaráin 35th comóradh agus feachtas #BulbsForBees ar fud na tíre, táimid ag iarraidh ar gach grianghrafadóir nua ar fud na tíre a gcuid selfie bolgán is fearr a snapáil le seans a bheith acu pacáiste duaise speisialta #BulbsForBees a bhuachan!  

Is é téama an chomórtais “Todhchaí ár nDaonra Beacha a Chosaint” agus beimid ag roghnú 3 bhuaiteoir le fógairt ar an 21st de Dheireadh Fómhair a chuaigh go mór i bhfeidhm orainn lena gcuid scileanna plandála, éicea-ghníomhaí agus grianghrafadóireachta!  

Ba mhaith linn ár gcuid pollinators a fheiceáil ag obair - mar sin cibé acu grianghraf de sin tú sa láib ag cur do bholgáin nó snap chun aird a tharraingt ar an obair atá déanta agat cheana féin i do chlós cúil nó balcóin chun pailniú a chur chun cinn - ba mhaith linn cloisteáil faoi ! 

Chun iontráil a dhéanamh ní gá ach do ghrianghraf is fearr a sheoladh ar ríomhphost chuig comórtais@gaisce.ie faoi ​​Dé Luain 18th Deireadh Fómhair ag meán oíche agus ná déan dearmad d’ainm, d’áit, d’uimhir theagmhála agus teideal do ghrianghraf a áireamh! 

Taispeánfar grianghraif bhuaiteacha ag oifigí Ghradam - Gradam an Uachtaráin i bPáirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath chomh maith lenár suíomh Gréasáin agus bealaí na meán sóisialta. 

📸 Pacáistí Duaise Seachtainiúla Bulbs For Bees le híoc!  🐝

Úsáid #BulbsForBees ar Instagram nó Twitter chun deis a bheith agat pacáiste duaise #BulbsForBees a bhuachan gach seachtain as seo go deireadh mhí Dheireadh Fómhair le Gaisce - Gradam an Uachtaráin 📸 

Ag Ceiliúradh Gaisce - Gradam an Uachtaráin 35th comóradh agus feachtas #BulbsForBees ar fud na tíre, táimid ag iarraidh ar gach duine do bholgáin a thaispeáint dúinn!  

Gach seachtain cuirfimid gach duine a rinne tweetáil / instagrammed ag úsáid #BulbsForBees isteach i gineadóir randamach, agus d’fhéadfá seans a thabhairt duit cóip shínithe de leabhar nua Éanna Ní Lamhna, Our Wild World, bolgáin bhreise, agus go leor eile a bhuachan Swag Gaisce! 

Comhroinn an áit ar chuir tú do bholgán nó inis dúinn beagán faoi na fáthanna a bhfuil cúram ort daonra beacha na hÉireann a shábháil nó cén fáth a bhfuil pailniú tábhachtach. Breithneofar gach iontráil cibé an bhfuil grianghraf a ghlac tú ceangailte nó nach bhfuil. 

Téigh isteach: Clibeáil @GaisceAward i do mheáin shóisialta, bain úsáid as #BulbsForBees  

Buaiteoirí: Roghnófar buaiteoirí gach Déardaoin ó ghineadóir randamach. Rachfar i dteagmháil go díreach le buaiteoirí trí theachtaireacht dhíreach nó faoin ngrianghraf / post atá i gceist agus cuirfear ar an eolas iad. Ní gá dóibh glacadh leis an duais! 

???? grianghrafadóireacht T&C an Chomórtais

Aka. An cló beag tábhachtach ba cheart duit a sheiceáil sula nglacfaidh tú páirt! 

1. Is é an téama “Todhchaí ár nDaonra Beacha a Chosaint” agus glacfar le hiontrálacha d’aon nóiméad nó ábhar a gabhadh ag cur pailniú chun cinn i ngníomh.

3. Ba chóir d’iontrálaithe grianghraif a sheoladh ar ríomhphost chuig contest@gaisce.ie mar cheangaltán le ríomhphost.

4. Ba cheart d’iontrálaithe teideal a n-íomhá agus a n-ainm féin, a suíomh agus a teileafón teagmhála a áireamh san aighneacht ríomhphoist.

5. Gheobhaidh na buaiteoirí pacáiste duaise speisialta BulbsForBees ina mbeidh cóip de leabhar nua Éanna Ní Lamhna Our Wild World, T-léine BulbsForBees, lián, bolgáin agus pota plandaí in-mhúirínithe.

6. Tá an comórtas oscailte do chónaitheoirí i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann. Fostaithe Gaisce - Níl Gradam an Uachtaráin chomh maith lena neasteaghlaigh incháilithe chun iontráil a dhéanamh. Ní mór d’iontrálaithe faoi 16 bliana d’aois toiliú tuismitheora nó caomhnóra a fháil chun iontráil sula gcuirfidh siad aon íomhánna isteach.

Ní féidir le hiontrálaithe a bheith ina ngrianghrafadóirí gairmiúla. Chun críocha an chomórtais seo, measfar grianghrafadóir gairmiúil a bheith ina dhuine a dhéanann níos mó ná leath a ioncaim bhliantúil ó dhíol a gcuid grianghraf.

7. Dúnann an comórtas an 18 Deireadh Fómhair, 2021.

8. Ní foláir gur saothar bunaidh an iontrálaí gach iontráil, gur leis an gcóipcheart iad agus nach sáraíonn siad cóipcheart nó cearta eile aon pháirtí eile nó aon dlíthe. Táimid ag lorg grianghraif bhunaidh, mar sin ní gá gur foilsíodh iontrálacha in áit eile (seachas na meáin shóisialta) nó gur bhuaigh siad aon duais comórtais roimhe seo.

9. Tá sé de fhreagracht ar gach iontrálaí a chinntiú gur tógadh aon ghrianghraif a chuireann siad isteach le cead ó aon daoine atá i láthair nó a dtuismitheoirí / gcaomhnóirí má tá leanaí faoi 16 le feiceáil. Ba chóir go gcuirfí comhairle ar gach duine a bhí i láthair faoi chuspóirí a ngrianghraf a chur isteach agus go bhféadfadh Gaisce a ngrianghraf a fhoilsiú. Sa chás go bhfuil duine le feiceáil, caithfidh an grianghrafadóir toiliú i scríbhinn a lorg, agus é seo a chur i láthair Gaisce má iarrtar é.

10. Coinneoidh iontrálaithe cóipcheart agus cearta morálta sna grianghraif a chuireann siad isteach. Trí chur isteach ar an gcomórtas gach iontrálaí:

11. Gaisce Grant - Dámhachtain an Uachtaráin an ceart neamh-eisiatach na grianghraif a úsáid chun an comórtas ar cuireadh isteach orthu a chur chun cinn, lena n-áirítear na grianghraif ar Gaisce - cainéil dhigiteacha Ghradam an Uachtaráin a atáirgeadh (suíomh Gréasáin, Facebook, Twitter agus Instagram - le creidmheas) nó do chomórtais chosúla amach anseo.

12. Aontú go bhféadfaidh Gaisce teagmháil a dhéanamh leo ag baint úsáide as na sonraí teagmhála a chuir siad ar fáil chun úsáid fhéideartha a gcuid grianghraf a phlé seachas an comórtas a chur chun cinn.

13. Cinnteoidh Gaisce go gcuirfear creidmheas i gcónaí don ghrianghrafadóir gach uair a úsáideann nó a fhoilseoidh Gaisce a chuid íomhánna.

14. Gaisce - Forchoimeádann Dámhachtain an Uachtaráin an ceart an comórtas seo a chealú nó aon cheann de na rialacha a athrú ag céim ar bith, má mheastar gur gá sin, agus má thagann cúinsí chun cinn nach bhfuil faoina smacht.

Tóg do chuid grianghraf go freagrach!

Glac páirt i #BulbsForBees

Is é seo an tionscadal pailniú poiblí is mó in Éirinn, agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na heagraíochtaí seo a leanas as tacú linn lena chur i gcrích!

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus uimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) is ea Gradam an Uachtaráin.