Faigh amach cá háit le do bholgáin Óige agus Pobail a bhailiú

Más grúpa pobail nó óige tú, is féidir leat glaoch isteach i d’oifig forbartha áitiúil chun bolgáin a bhailiú saor in aisce a cuireadh ar fáil le tacaíocht ón Roinn Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Comhtháthú agus an Óige. Liosta iomlán de na daoine a ghlac páirt Pointí bailithe Líonra Forbartha Áitiúil na hÉireann ar fáil thíos.

Tar éis duit do bholgáin a phlandáil ná déan dearmad a roinnt gur ghlac tú páirt sa tionscadal pailniú is mó a chonaic an tír seo riamh!

📲 Clibeáil chugainn @GaisceAward agus #BulbsForBees a úsáid

Contae Ainm na hEagraíochta Seoladh infhaighteacht
Ceatharlach Comhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach An Phríomhshráid, Baile Bagenal, Ceatharlach, R21A589  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
An Cabhán Forbairt Áitiúil Chontae an Chabháin 1 Granard St, Cornahilt, Ballyjamesduff, An Cabhán, A82H327 Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
An Chláir Cuideachta Forbartha Áitiúil an Chláir Aonad 1, Páirc Ghnó an Gheata Thiar, Bóthar Chill Rois, Inis, An Clár, V95PXY3 Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Corcaigh Comhpháirtíocht Chathair Chorcaí Clg 1ú Urlár, Teach Heron, Páirc Blackpool, Blackpool, Corcaigh, T23R50R Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Corcaigh Comhpháirtíocht Forbartha Iarthar Chorcaí Foirgneamh na gComhar Creidmheasa, Sráid Kent, Cloich na Coillte, Corcaigh, P85CD93  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Corcaigh CLG Comhpháirtíochta SECAD Ionad Fiontar Pobail Midleton, Páirc Ghnó Owenacurra, Knockgriffin, CORK, P25Y893  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Corcaigh CLG Chomhpháirtíocht na hAbhann Duibhe Avondhu An Muileann, Baile an Chaisleáin, Corcaigh, P51F9PX  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Corcaigh IRD Dúthall James O Keeffe Inst, Newmarket, Corcaigh, P51C5YF  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Dún na nGall Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain Bóthar Naomh Muire, Bun Cranncha, Inis Eoghain, Dún na nGall, F93WP61  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Dún na nGall Forbairt Áitiúil Dhún na nGall 1 Cúirt na Mílaoise, Bóthar an Phiarsaigh, Leitir Ceanainn, Dún na nGall, F92W50R  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
baile átha Cliath Comharchumann Pobail Chathair Bhaile Átha Cliath Aonad 1 Cúirt Chill Airne, Sráid Buckingham, Baile Átha Cliath 01, D01X9X8  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
baile átha Cliath Cabra Siol Club Gaa Naomh Fionnbarra, Ascaill Fassaugh, Cabra Thiar, Baile Átha Cliath 07, D07TFT2  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
baile átha Cliath Comhpháirtíocht Chapelizod Bhaile Formaid 4 Páirc Drumfinn, Baile Formaid, Baile Átha Cliath 10, D10AY66  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
baile átha Cliath Comhpháirtíocht Chathair Theas Bhaile Átha Cliath 3-4 Bóthar Naomh Agnes, Crumlin, Baile Átha Cliath 12, D12NX57 Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
baile átha Cliath Empower Teach Dillon, 106 Eastát Tionscail Coolmine, Baile Átha Cliath 15, D15KT2X  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
baile átha Cliath Comhpháirtíocht an Taobh Thuaidh 17 Bunratty Dr, Kilmore, Coolock, Baile Átha Cliath 17, D17WP30  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
baile átha Cliath Comhpháirtíocht Chontae Bhaile Átha Cliath Theas Foirgnimh an Chontae, Halla an Chontae, Tallaght, Baile Átha Cliath 24, D24A3XC  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
baile átha Cliath CLG Comhpháirtíochta LEADER Fhine Gall Teach DSV, Páirc Ghnó Sord, Sord, Baile Átha Cliath Thuaidh, K67K8Y2  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
gaillimhe Comhar na nOileán Inis Oírr, Oileáin Árann, Gaillimh, H91D27X  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
gaillimhe CLG Forbartha Tuaithe na Gaillimhe Campas Mellows, Baile Átha an Rí, Gaillimh, H65KR02  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
gaillimhe FÓRAM Connemara Ellis Hall, Letterfrack, Gaillimh, H91CD45  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Ciarraí NEWKD Aras an Phobail, Gristolár ma Mistéalach, Trá Lí, Ciarraí, V92CRW8  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Cill Dara Comhpháirtíocht LEADER Chontae Chill Dara Ionad Tráchtála Jigginstown, Bóthar an Droichid Nua, An Nás, Cill Dara W91A2XE Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
kilkenny Comhpháirtíocht LEADER Chill Chainnigh 8 Patricks Court, Sráid Phádraig, Cill Chainnigh, R95X677  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Laois Cuideachta Comhpháirtíochta Laois Urlár na Talún, Bloc 2, Halla an Chontae, Port Laoise, Contae Laois, R32EHP9  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Liatroim Cuideachta Forbartha Liatroma Sráid na hEaglaise, Drumshanbo, Liatroim, N41RF24  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Luimneach CLG Acmhainní Iarthar Luimnigh Bóthar Naomh Muire, An Caisleán Nua Thiar, Luimneach, V42AN22 Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Luimneach CLG Forbartha Ballyhoura An Phríomhshráid, Cill Fhíonáin, Luimneach, V35T2P3  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Longfort CLG Acmhainní Pobail an Longfoirt Templemichael, Longfort, N39RH22  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Comhpháirtíocht LEADER Lú Cúirt Comhpháirtíochta, Sráid na Páirce, Dún Dealgan, Lú, A91V2KF  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Bealtaine CLG Fhorbairt Iardheisceart Mhaigh Eo An Phríomhshráid, Balla, Caisleán an Bharraigh, Maigh Eo F23WD61 Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Bealtaine Maigh Eo Thoir Thuaidh Main Street Íochtarach, Foxford, Maigh Eo, F26V226  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
An Mhí Comhpháirtíocht na Mí Aonaid J & K Kells Business Park, Bóthar an Chabháin, Ceanannas, an Mhí, A82N6P8 Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Muineachán CLG Forbartha Comhtháite Mhuineacháin Aonad 9 Páirc Ghnó Drumillard, Bóthar Mhuineacháin, Castleblayney, Muineachán, A75HR59  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Uíbh Fhailí Cuideachta Forbartha Áitiúil Uíbh Fhailí Teach na Mílaoise, An Tulach Mhór, Uíbh Fhailí, R35Y7P2 Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Ros Comáin Comhpháirtíocht LEADER Ros Comáin Páirc Ghnó Ros Comáin Thiar, Bóthar Naisc Gailf, Ballypheasan, Ros Comáin, N41D2N8 Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Sligeach Comhpháirtíocht LEADER Sligeach Ionad Forbartha, Bóthar Cleveragh, Sligeach, F91W2KH Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Tiobraid Árann Cuideachta Forbartha Thiobraid Árann Theas 2C Páirc Tráchtála Carrigeen, Bóthar Clogheen, Cahir, Tiobraid Árann, E21HV20  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Tiobraid Árann Cuideachta Forbartha Thuaisceart Thiobraid Árann 2ú Urlár, Friars Court, An tAonach, Tiobraid Árann, E45KN59  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Port Láirge Comhpháirtíocht LEADER Phort Láirge Bóthar Mayfield, Lios Mór, Port Láirge, P51 XVP6 Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Port Láirge CLG Comhpháirtíocht Cheantar Phort Láirge Páirc Miondíola an Gheata Thiar, Bóthar na Trá Móire, Port Láirge, X91H2NN  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Na hIarmhí Forbairt Pobail na hIarmhí Mullingar ETI Ctr, Páirc Ghnó an Mhuileann gCearr, An Muileann gCearr, An Iarmhí, N91X012  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Na hIarmhí Forbairt Pobail na hIarmhí Aonad 4 Foirgneamh Rockdean, Eastát Tionsclaíochta Blyry, Baile Átha Luain, an Iarmhí, N37CA39  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Loch Garman Forbairt Áitiúil Loch Garman Bóthar Spawell, Loch Garman, Y35E2FK  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Cill Mhantáin Comhpháirtíocht Chill Mhantáin Teach Abhainn Avoca, Ionad Bridgewater, Arklow, Cill Mhantáin, Y14V277  Dáileadh na 6,000 bolgán ar fad!
Bíodh eolas agat ar do bholgáin a thacaíonn le pollinator

Is tionscadal pailniú náisiúnta é #BulbsForBees atá á reáchtáil ag Gaisce - Gradam an Uachtaráin agus atá faofa ag an Plean Pollinator Uile-Éireann! Reáchtáiltear plean Pollinator Uile-Éireann tríd an Ionad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta, agus is éard atá i gceist leis teacht le chéile chun iarracht a dhéanamh oileán a chruthú inar féidir le pollinators maireachtáil agus rathú.

Cheadaigh plean Pollinator Uile-Éireann trí bholgán pollinator éagsúla de réir mar is cuí le haghaidh plandáil Meán Fómhair-Deireadh Fómhair 2021. Beidh bolgáin ar fáil in Ionaid ILDN áitiúla ar cheann de na rudaí seo a leanas:

Corcra Tocus Tommasinianus Barr

Tá bláthanna corcra-lilac saibhir ag Barr's Purple ', airgeadach taobh amuigh, le stiogmas oráiste agus stamens. Tá duilleoga glasa stothach air le stiall lárnach airgid-bán. Fásann siad go maith in áit ghrianmhar, nó faoi toir dhuillsilteacha. Fásann siad go maith i bhformhór na gcineálacha ithreach, a luaithe nach mbíonn siad ró-fhliuch ar feadh rófhada. Is foinse mhaith pailin é an éagsúlacht crocus seo do bheacha meala go luath sa séasúr.

Bláthanna i mí Feabhra - Thart. 10 cm ar airde

Allium Moly

Ar a dtugtar “Gairleoige Buí” ar shlí eile, is oinniún ornáideach móréilimh é seo, agus cinnte ceann de na cinn is éasca le fás. Tá bláthanna geala buí, cruth réalta air, atá tarraingteach do bheacha agus do phailneoirí eile. Fás Mol Allium in ithir dea-dhraenáilte faoi ghrian go hiomlán go scáth páirteach. Tá sé oiriúnach go maith d’fhás i dteorainn luibheach measctha agus faoi chrainn agus toir freisin.

Bláthanna Meitheamh - Iúil - thart. 25 cm ar airde

Muscari Armeniacum

Rud eile ar a dtugtar Grape Hyacinth - soláthar maith neachtair a mheallann na féileacáin agus na beacha. Is ilbhliantúil bulbous fásúil láidir é M. Armeniacum, le duilleoga caola glasa droimneach agus Eascraíonn in airde ar a bhfuil spící dlúth de bhláthanna domhain-violet-gorm, cruth ubh. Fásann siad go maith i limistéar gréine nó leath-scáth agus tá siad ar fheabhas ag nádúrú!

Bláthanna i Márta / Aibreán - thart. 15 cm ar airde

Glac páirt i #BulbsForBees

Is é seo an tionscadal pailniú poiblí is mó in Éirinn, agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis na heagraíochtaí seo a leanas as tacú linn lena chur i gcrích!

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus uimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) is ea Gradam an Uachtaráin.