Bí i do Gaisce
Comhpháirtí Dámhachtana

Is eagraíochtaí iad Comhpháirtithe Dámhachtainí Gaisce a sheachadann an Clár Gaisce agus a gcláraíonn daoine óga chun a nGradam Gaisce a chríochnú.

I rith a n-aistear faigheann siad tacaíocht ó Cheannairí Ghradam an Uachtaráin Gaisce (PALS).

“Maidir liomsa, tá folláine Gaisce i mbosca. Tugann sé tacar inniúlachtaí sóisialta duit atá fíorluachmhar. Tá a fhios againn go léir nach féidir leat athléimneacht a thógáil óna phlé. Caithfidh tú éirí as do chrios chompord agus tú féin a fhorbairt trí eispéiris nua. "

Príomhoide na Scoile, Coláiste na Tulaí Móire, Edward McEvoy

Cén fáth a bheith i do Chomhpháirtí Dámhachtana Gaisce?

  • Is é Gaisce an gradam óige is mó le rá in Éirinn agus is dúshlán é do dhaoine óga ó Uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins aisling mhór a dhéanamh agus a n-acmhainneacht a bhaint amach.
  • Soláthraíonn Gaisce cur chuige struchtúrtha chun forbairt phearsanta duine óg a thomhas agus a aithint. Ní bhaineann sé leis an obair bhreise ach níos mó an luach breise a chuireann Gaisce le saol duine óg.
  • Déanann Gaisce ceiliúradh ar indibhidiúlacht gach rannpháirtí agus cinntíonn sé go bhfuil go leor bealaí ann chun Gradam Gaisce a bhaint amach.

Conas a bheith i do Chomhpháirtí Dámhachtana Gaisce

  • D’fhonn a bheith i do Chomhpháirtí Dámhachtana Gaisce, caithfidh Ceannaire Dámhachtana Uachtaráin (PAL) oilte a bheith agat i d’eagraíocht.
  • Forbraíonn PALanna scileanna ceannaireachta trí thacaíocht a thabhairt do dhaoine óga trína dTuras Gaisce, agus tacaíonn ár bhfoireann tiomnaithe Oibríochtaí agus Forbartha leo.
  • Glacann PALanna an fhreagracht as an gclár Gaisce a sheachadadh, ag tacú le forbairt phearsanta daoine óga ar fud na hÉireann.

Níos mó a fhoghlaim faoi bheith i do PAL ANSEO.

Chun tuilleadh a fháil amach faoi bheith i do r-phost mar Chomhpháirtí Dúshlán Gaisce comms@gaisce.ie.

Tá os cionn 850 Comhpháirtí gníomhach Dámhachtana Gaisce ag Gaisce ag obair le daoine óga i réimsí éagsúla mar scoileanna, an earnáil phobail agus dheonach, seirbhísí míchumais agus tionscadail atreoraithe óige garda.

©2022 Gaisce – Gradam an Uachtaráin, Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CRO 251020) agus uimhir CHY agus CRA (8482 agus 20020903 faoi seach) is ea Gradam an Uachtaráin.