Gaisce - Is eagraíocht charthanachta é Gradam an Uachtaráin a bhraitheann ar mhaoiniú ó réimsí agus urraitheoirí éagsúla. Tá ról ríthábhachtach ag an maoiniú seo i gcumas Gaisce a chlár a sheachadadh do dhaoine óga ar fud na hÉireann. Is é príomhaidhm Gaisce a chlár a dhéanamh inrochtana don oiread daoine óga agus is féidir ar fud na hÉireann. Le cabhair ónár n-urraitheoirí táimid in ann an fhís seo a thabhairt beo. In éineacht lena maoiniú ríthábhachtach agus a dtacaíocht leanúnach is féidir le Gaisce clár a sholáthar atá oscailte do gach pobal agus gach cuid den tsochaí agus a ligeann do dhaoine óga a n-acmhainneacht a bhaint amach agus a dtodhchaí a chumhachtú. Creidimid go bhfuil sé de chumas ag an gclár Gaisce saol daoine óga a athrú agus tugann sé deis dóibh a lánacmhainneacht a bhaint amach. Tá buntáistí ollmhóra ag an gclár don tsochaí níos leithne freisin toisc go mbeidh na rannpháirtithe uile bainteach le hobair phobail nó le hobair dheonach ag pointe éigin. Má chreideann tú i ndaoine óga agus má theastaíonn uait tacú le heagraíocht a dhéanann an rud céanna cén fáth nach ndéanfá teagmháil linn ag comms@gaisce.ie.

Eolas Carthanachta:

Carthanas Cláraithe: CHY 8482

Bealaí eile chun tacú le Gaisce:

Is féidir leat tacú le Gaisce anois trí leathanach Tiomsú Airgid a chruthú ar ár leathanach Aghaidh Leabhar. Mar sin, más rannpháirtí Gaisce tú cheana féin nó duine a chreideann go simplí i gcumhachtú daoine óga, cén fáth nach dtacóidh tú le Gaisce trí do ghníomhaíochtaí meán sóisialta. Rachaidh an t-airgead go léir a bhailítear go díreach chuig Gaisce. Lean na céimeanna thíos chun do leathanach a chruthú:

  • Téigh go dtí https://www.facebook.com/GaisceAward/
  • Roghnaigh cluaisín ‘Fundraisers’ ar thaobh na láimhe clé bun chun tosú ag cruthú do leathanaigh.
  • Líon na cúiseanna atá agat le tacú le Gaisce.
  • Roghnaigh sprioc ar mhaith leat a ardú.
  • Ar deireadh, roinn do leathanach tiomsaithe airgid le do chairde go léir.

Is féidir leat freisin bronntanas a thabhairt do Gaisce trínár gCnaipe Síntiúis ar ár mbratach Face Book. Ba mhaith le Gaisce buíochas a ghabháil libh as ucht do chuid tacaíochta mar nach mbeimis in ann ár gclár a sheachadadh gan tú féin agus deis a thabhairt do dhaoine óga a lánacmhainneacht a bhaint amach. Go raibh maith agat.

Urraitheoirí Reatha

Tá ríméad ar Gaisce aitheantas a thabhairt dá lucht tacaíochta ardluachmhar as a dtacaíocht le gníomhaíochtaí Gaisce, ag cuidiú leis an gclár Dámhachtana an oiread daoine óga agus is féidir a bhaint amach.

Lógó an Roinn CYA

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

Tá Gaisce faoi chomaoin ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus a fhoireann thiomnaithe as ucht a dtacaíochta leanúnaí agus leanúnaí lenár n-iarrachtaí chun forbairt phearsanta daoine óga a fheabhsú chun a n-aistriú ó dhaoine óga go dtí daoine óga.

dfs

DFS

Mar an speisialtóir tolg is mó san Eoraip, tá DFS anois ag tacú le Gaisce - Gradam an Uachtaráin. Mar chuid dár n-aidhm todhchaí níos gile a thógáil, is Comhpháirtí Óir é DFS, ag obair go dlúth linn chun tairbhí na Dámhachtana a thabhairt do níos mó daoine óga.

mmi

Grúpa MMI

Déanann MMI urraíocht ar Gaisce - Boinn Ghradam an Uachtaráin a bhronnann muid ar na mílte daoine óga gach bliain. Gaisce - Tá Gradam an Uachtaráin ag déanamh gnó leis an ngrúpa MMI le breis agus 20 bliain. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le MMI as dámhachtainí áille den sórt sin a sholáthar gach bliain.

CBI

Banc Ceannais na hÉireann

Is é an Banc Ceannais an struchtúr comhtháite aonair do ghníomhaíochtaí baincéireachta ceannais agus rialála. Mar urraitheoir le fada an lá ar Gaisce, cuidíonn an Banc le forbairt phearsanta daoine óga sa phobal áitiúil.

Irish Life sml

Saol na hÉireann

Bunaithe i 1939, is é Irish Life príomhchomhlacht saoil agus pinsean na hÉireann. Tá Irish Life anois mar chuid de ghrúpa cuideachtaí Great-West Lifeco, ceann de na heagraíochtaí árachais saoil is mó ar domhan.

the-ireland-Funds-web-logo

Cistí na hÉireann

Is é misean The Ireland Funds an gréasán is mó cairde in Éirinn atá tiomanta do thacú le cláir síochána agus athmhuintearais, na n-ealaíon agus an chultúir, an oideachais agus forbairt pobail ar fud oileán na hÉireann. Is mór an onóir do Gaisce iad a chur ar bord mar thacaí luachmhar.

Norma Smurfit

Norma Smurfit

Tacaíonn Norma le gníomhaíochtaí Gaisce le fada an lá, is iarbhall den Chomhairle Gaisce í, agus is comhpháirtí luachmhar í.

rsa-14

Comhaontas Ríoga Sun

Le hoidhreacht 300-bliana, tá RSA ar cheann de na grúpaí árachais ilnáisiúnta is mó ar domhan.

Cornmarket logo2

Cornmarket Group Financial Services Ltd

Mar sholáthróir seirbhísí airgeadais do go leor gairmeacha, go háirithe do mhúinteoirí atá ina líon suntasach de líonra Leader Gradaim deonach Gaisce an Uachtaráin, is mór ag Gaisce an fíoras go bhfuil Cornmarket Group ina thacóir láidir do chlár na Dámhachtana.

logo_ost

Cumarsáid GFD

Is Comhpháirtithe Teicneolaíochta Comhdhála Gaisce iad Cumarsáid GFD.

basecamp-logo

Basecamp

Siopa eachtraíochta agus eachtraíochta neamhspleách faoi úinéireacht Éireannach 100% é Basecamp do gach cineál díograiseoirí faoin aer.

logo

Lean an Camino

Ba é Follow the Camino an chéad Oibreoir Turas riamh a thug turais ar an Camino de Santiago nó ar Bhealach Naomh Séamas. Tá bród ar Follow the Camino a bheith ina n-urraitheoirí oifigiúla Gaisce - déan teagmháil linn le haghaidh déileálacha eisiacha do Gaisce PALs agus do rannpháirtithe.

Thorntons-Logo

Thorntons Recycling

Is luach ar airgead é Thorntons Recycling, gnó faoi úinéireacht na hÉireann atá i bhfeidhm ó 1979. Tá Thorntons Recycling ina urraitheoir bródúil as Gaisce - Gradam an Uachtaráin i gceantar Bhaile Átha Cliath 10, ar aon dul lenár dtosaíochtaí straitéiseacha tacú le tionscnaimh áitiúla.