I mí Aibreáin 2022 chríochnaigh Silvia Gagliardi agus Orlaith Rice ag UCD tuarascáil mheastóireachta ar 'Tionchar Gaisce – Gradam an Uachtaráin ar dhaoine fásta óga i bpríosúin na hÉireann'.

Soláthraíonn an tuarascáil seo measúnú cáilíochtúil ar ‘Gaisce – Gradam an Uachtaráin’ do dhaoine fásta óga i bpríosúin na hÉireann.
Ag tógáil ar thaighde roimhe seo ar Gaisce, cuireann an tuarascáil seo spás ar fáil do ghrúpa leochaileach agus imeallaithe a n-aiseolas féin a sholáthar ar an gclár a nglacann siad páirt ann agus iad faoi choimeád. Aithnítear láidreachtaí agus srianta araon maidir le tabhairt faoi chlár forbartha óige dearfach sa phríosún, agus sonraítear moltaí.

Chun cóip den tuarascáil meastóireachta cáilíochtúil a íoslódáil, cliceáil anseo (PDF).