Gaisce Online: "GO" is in large font as the acronym for the new Gaisce Online system. "Gaisce Online" is in smaller font underneath. A play symbol is to the right to signify forward motion.

Our online system is currently being updated.

Hi there, we are in the process of updating our online system to Gaisce Online (GO) which means it is not available right now. Gaisce Online will be launched in early April 2022, so check back in here then.

Don’t panic! All personal information, participant information, records, previous diary entries and payments will not be impacted during this time. If you are an existing PAL or Gaisce participant, you will receive an email when the new-look system is live so you can log in.

To stay up to date with all things Gaisce, follow us on social media by searching @GaisceAward.  

  

Dia duit féin, táimid ag nuashonrú ár gcórais ar líne chuig Gaisce Online (GO), a fhágann nach bhfuil sé ar fáil faoi láthair. Seolfar Gaisce Online go luath in Aibreán 2022, mar sin, tar ar ais chugann an uair sin. 

Ná bí buartha! Ní bheidh aon tionchar aige ar eolas pearsanta, eolas faoi rannpháirtithe, taifid ná íocaíochtaí. 

Chun nach gcaillfidh tú aon eolas ar Gaisce, lean sinn ar na meáin shóisialta trí @GaisceAward a chuardach.

 

Questions

Gaisce PALs

Are you a PAL and you want to register participants for their Gaisce Award, complete participants for their Gaisce Award or complete payments? 

Our system is currently being updated, and during this time the portal is offline. Don’t worry! Any information you have saved in the system is safe and will be on Gaisce Online when it’s live in early April. 

You can contact your Development Officer directly who can help with any questions, queries, or concerns you might have. Check out this nationwide map of Ireland and this map of the Dublin area to find the Development officer for you.

  

An PAL thú ar mhaith leat rannpháirtithe a chlárú dá nGradam Gaisce, rannpháirtithe a ullmhú chun a nGradam Gaisce a fháil nó íocaíochtaí a dhéanamh? 

 Tá ár gcóras á nuashonrú faoi láthair, agus tá an tairseach as líne. Ná bí buartha! Níl aon bhaol ar aon fhaisnéis atá sábháilte agat sa chóras agus beidh sé ar Gaisce Ar Líne nuair a bheidh sé beo go luath i mí Aibreáin. 

Is féidir leat dul i dteagmháil go díreach le d’Oifigeach Forbartha a chabhróidh leat le haon cheisteanna nó ábhair imní atá agat. Féach an léarscáil náisiúnta d’Éirinn agus  an léarscáil seo de cheantar Bhaile Átha Cliath chun an tOifigeach Forbartha ceart a aimsiú. 

 

Gaisce Participants

Are you a Gaisce participant and you want to register for your Award or complete your online entries?
 

If you are a Gaisce participant (Bronze, Silver, Gold) and you wish to register for your Gaisce Award or complete your online entries, please note that the system is currently offline as we improve and update it to Gaisce Online (GO).   

Don’t worry! Any information you have already saved in the system is safe and will be on Gaisce Online when it’s live in early April. If you have any issues, please contact your PAL directly, who will let you know when Gaisce Online (GO) is live or keep an eye on our website and on socials. 

Rannpháirtithe Gaisce 

 

An rannpháirtí Gaisce tú ar mhaith leat clárú le haghaidh do Ghradam nó foirmeacha ar líne a líonadh isteach? 

Más rannpháirtí Gaisce thú (Cré-umha, Airgid, Ór) ar mian leat clárú le haghaidh do Ghradam Gaisce nó foirmeacha ar líne a chomhlánú, tá brón orainn go bhfuil an córas as líne faoi láthair agus beidh sé ar ais tar éis dúinn é a fheabhsú agus a thabhairt chun dáta mar Gaisce Online (GO). 

Ná bí buartha! Beidh aon eolas atá sa chóras cheana féin sábháilte agus beidh sé ar Gaisce Online nuair a bheidh sé beo go luath i mí Aibreáin. Má tá aon fhadhb agat, déan teagmháil le do PAL go díreach, a inseoidh duit nuair a bheidh Gaisce Online (GO) beo. Nó coinnigh súil ar ár suíomh Gréasáin agus ar na meáin shóisialta. 

Becoming a Gaisce President’s Award Leader

Are you interested in registering to become a President’s Award Leader (PAL)?

You’re in the right place! Our registration system is currently being updated; however, you can contact our Development Officers directly who can support you, help with any questions you might have.

If you would like to start the process of becoming a PAL, please email the relevant Gaisce Development officer.

Check out this nationwide map of Ireland and this map of the Dublin area to find the Development officer for you.

Thank you for your patience as we update and improve the system for you. 

 

Teacht chun bheith i do Cheannaire Ghradam an Uachtaráin 

 

Ar mhaith leat clárú chun bheith i do Cheannaire do Ghradam an Uachtaráin (PAL)

 Tá tú san áit cheart! Tá ár gcóras cláraithe á nuashonrú faoi láthair. Is féidir teagmháil a dhéanamh lenár nOifigigh Forbartha chun tacaíocht dhíreach a fháil, nó freagra a fháil ar cheist. 

 Más maith leat bheith i do PAL, seol ríomhphost chuig an Oifigeach Forbartha Gaisce i do cheantar. Féach an léarscáil náisiúnta d’Éirinn agus  an léarscáil seo de cheantar Bhaile Átha Cliath chun an tOifigeach Forbartha ceart a aimsiú. 

 Go raibh maith agat as bheith foighneach linn agus muid ag feabhsú an chórais duit.