Ba mhaith liom an deis seo thapú chun buíochas a ghabháil le Gaisce باعتباره tionscnamh tábhachtach Bulbs for Bee a sheoladh.

Inniu، ar fud an domhain، tá an bhithéagsúlacht atá ag يعلم Chun cinn leis na cianta agus na nglúnta á scrios، á réabadh agus á chreachadh ar luas nach bhfacthas riamh cheana i stair an duine. Tá meath tubaisteach ag teacher ar ár bpailneoirí de bharr ró-úsáid lotnaidicídí، próisis uirbithe agus tionchar an athraithe airáide atá ag cur táirgeadh inbhuanaithe an bhia agus slándáil an tsolátile mbhair bhia agus slándáil an tsolátile mbhair.

Is eol dúinn go maith go mbraitheann todhchaí an duine ar phailneoirí، atá ríthábhachtach chun gnáthóga agus na héiceachórais ar a mbraitheann an oiread sin ainmhithe a chruthú agus a choimeád ann. هل dúshlán é nach féidir neamhaird a thabhairt air níos mó dálaí a chur ar fáil chun gur féidir le pailneoirí a gcuid oibre a dhéanamh gan bhac. Chuige sin is gá freagairt eiticiúil ó shaoránaigh ar fud na cruinne.

Is iomaí duine ar oileán na héireann atá ag déanamh a cheana chun ár mbithéagsúlacht ríthabhachtach a chaomhnú - crainn á gcur acu، táirgí atá báúil leis an timpealeaglacht á n- phláinéid leochailigh seo á léiriú acu ar an iliomad slí.

هل gníomh tábhachtach eile inár gcuid oibre réimse éagsúil plandaí bláthanna a sholáthar، spreagfaidh speicis dhúchasacha inár dtírdhreach، chun gach cuid d'éagsúlacht lacht ár.

Trí bhleib a thacaíonn le pailneoirí a chur an fómhar seo، beidh tú ag cur go mór leis an obair thábhachtach seo، agus ag cur dlúis leis an athrú práinneach is gá a dhéanamh ar mhaithe lenár nútain atin fór leis néglus leis

Gabhaim buíochas le gach duine a bheidh ag glacadh páirte sa dúshlán speisialta Gaisce seo. هل ráiteas ó chroí é uathu ar a mian chun an saol atá againn i bpáirt ar a bpláinéad seo a chosaint.

مايكل د.هيغينز
Uachtarán na hÉireann
رئيس أيرلندا

لمحات للنحل - الرئيس مايكل دي هيغينز - إيرلندا